Miljødriektoratet viser til endring i forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst § 9.
Gjennomføring av jegerprøvekurs over fem hele sammenhengende dager skal fra 2. februar 2021 gjennomføres innenfor tidsrommet fra kl. 08.00 – 18.00.
 
Vedtak
Med hjemmel i forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst § 39 gis Studieforbundet natur og miljø, Studieforbundet næring og samfunn, Studieforbundet AOF, Studieforbundet Folkeuniversitetet og Samisk studieforbund dispensasjon fra kravet om at jegerprøvekurs over fem hele sammenhengende dager skal gjennomføres innenfor tidsrommet fra kl. 08.00 – 18.00 jf. § 9.
Dispensasjonen gjelder for kurs som er innmeldt til studieforbundene før forskriften trådte i kraft 2. februar 2021, og som skal gjennomføres før 1. juli 2021.
 
Bakgrunn for vedtaket
Fra 1. januar 2017 ble det åpnet for at jegerprøvekurset kan gjennomføres over fem hele sammenhengende dager, jf. forskriften § 9 annet ledd nr. 2. Intensjonen med dette alternativet var å ivareta kurs som ble gjennomført på dagtid, for eksempel som camper for ungdom. Det er nå presisert i forskriften hvordan denne femdagers varianten skal brukes, gjennom å presisere at undervisningen skal foregå innenfor tidsrommet 0800-1800.
 
Etter at endringen trådte i kraft 2. februar 2021 har Miljødirektoratet fått tilbakemelding på at flere arrangører allerede har planlagt kursvirksomheten for våren 2021. Dette inkluderer også femdagers kurs på kveldstid etter kl.18.00. Kursene er annonsert, mange er fulltegna og deltakerne har allerede betalt kursavgift.