Studieforbundet næring og samfunn

Læring gir muligheter!

Studieforbundet næring og samfunn er et offentlig godkjent studieforbund, og er en ideell organisasjon som fremmer livslang læring. Medlemsorganisasjonene tilbyr gode opplæringstilbud, og har studieaktivitet i hele landet.

Studieforbundet næring og samfunn er et av fire studieforbund som er tilknyttet Kunnskapsdepartementet. De tre andre er: Akademistk studieforbund, AOF og Studieforbundet Livslang læring.

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunns ambisjon er å være et verktøy for medlemsorganisasjonenes læringsarbeid. Studieforbundet har mange medlemsorganisasjoner, og det er rom for alle!

Det arrangeres kurs innenfor frivillig arbeid, kultur, landbruksnæring og organisasjonsliv. Dessuten tilbys det kurs i et mangfold av temaer, tilpasset medlemmenes behov og interesser. Noen eksempler er hms-arbeid, husdyrhold, kosthold, skogbruk, styrearbeid, valgkomité og politikk.

Studieforbundet næring og samfunn ble stiftet den 7. november 2011 etter en sammenslåing av de to tidligere studieforbundene Populus og Bygdefolkets studieforbund.

Studieforbundet næring og samfunn hadde sitt første ordinære driftsår i 2012.

Kompetanseforbundet

Kompetanseforbundet er samarbeidsorganisasjonen for Akademisk studieforbund, Studieforbundet AOF, Studieforbundet Livslang Læring og Studieforbundet næring og samfunn.