Studieforbundet næring og samfunn

Læring gir muligheter!

- har til formål å fremme arbeidet med folkeopplysning og voksnes læring, og i samarbeid med medlemsorganisasjonene arbeide for et godt opplæringstilbud og høy studieaktivitet i hele landet.

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunns ambisjon er å være et verktøy for medlemsorganisasjonenes læringsarbeid. Studieforbundet har mange medlemsorganisasjoner, og det er rom for alle!

Det arrangeres kurs innenfor frivillig arbeid, kultur, landbruksnæring og organisasjonsliv. Dessuten tilbys det kurs i et mangfold av temaer, tilpasset medlemmenes behov og interesser. Noen eksempler er hms-arbeid, husdyrhold, kosthold, skogbruk, styrearbeid, valgkomité og politikk.

Studieforbundet næring og samfunn ble stiftet den 7. november 2011 etter en sammenslåing av de to tidligere studieforbundene Populus og Bygdefolkets studieforbund.

Studieforbundet næring og samfunn hadde sitt første ordinære driftsår i 2012.

Kompetanseforbundet

Studieforbundet er ett av fire studieforbund som er tilknyttet Kunnskapsdepartementet. De andre er AOF, Akademisk Studieforbund og Studieforbundet Livslang Læring