Studieforbundets strategi 2021 - 2023

SNS utvikler et studieforbund som skal være synlig og attraktivt, med en ambisjon om å bli arbeidslivets studieforbund, med god nettverkspleie, et bærekraftig samfunnsbidrag og en modell som er økonomisk lønnsom for medlemmene. 

 

Det søkes nærmere kontakt med medlemsorganisasjonene; gjennom kortere, digitale møter:


  • Kursrapportering
  • Medlemsorganisasjoner som har tilbud som passer for fellesskapet
  • Generell informasjon om voksenopplæring

Studieforbundet næring og samfunns historie

Studieforbundet næring og samfunn ble stiftet den 7. november 2011 etter en sammenslåing av de to tidligere studieforbundene Populus og Bygdefolkets studieforbund.

Studieforbundet næring og samfunn hadde sitt første ordinære driftsår i 2012.

Kompetanseforbundet

Kompetanseforbundet er samarbeidsorganisasjonen for Studieforbundet næring og samfunn, Akademisk studieforbund, Studieforbundet AOF, og Studieforbundet Livslang Læring.