Studieforbundets medlemsorganisasjoner mottar voksenopplæringstilskudd, når kurs rapporteres til studieforbundet næring og samfunn.

Oslofjorden

Studieforbundet starter utbetaling av 2023-tilskudd, medio mars 2023.

Har du spørsmål?  Trenger du hjelp? Send e.post til post@naeringogsamfunn.no

Alle 2023-kurs rapporteres i Nye KursAdmin. Har du ikke fått tilgang, send beskjed til studieforbundet her.

Bak denne linken finner du mye informasjon!

Medlemsorganisasjonens kurs kan rapporteres til Studieforbundet næring og samfunn, og motta voksenopplæringstilskudd.

 

  • Organisasjonen må være medlem av Studieforbundet næring og samfunn , og være arrangør av kurset.
  • Kurs kan holdes fra 4 timer,  og med 4 deltagere.
  • Kurset skal ha en kursleder, som har ansvaret for innholdet på kurset.
  • Kurs kan gjennomføres med elektronisk kommunikasjon, alle deltagere må delta samtidig. (unntak ut juni 2023)
  • Kurset skal offentliggjøres, og være åpent for alle.
  • Tilskuddet skal ikke benyttes til opplæring som gjennomføres på oppdrag fra offentlige eller private virksomheter. 

Tilskuddssatsene finner du her!

Hvilke krav gjelder for å rapportere til studieforbundet?

Nye KursAdmin

Trenger du tilgang til KursAdmin?

Få tilgang til Nye KursAdmin : Fyll inn opplysningene - mailen går direkte til post @naeringogsamfunn.no

Gi gjerne beskjed om lokale lag har endret navn, og/ eller er sammenslått – da kan «gamle» tilganger settes inaktiv.

Du vil få en automatisk generert mail, med passord. E.postadressen vil være brukernavnet. Du vil også få en mail fra studieforbundet med brukerveileding til KursAdmin.

Når du logger deg inn i KursAdmin, blir du automatisk kursansvarlig på kurset. Det er den som er registrert som kursansvarlig som blir studieforbundets kontaktperson. Spørsmål som gjelder kurset, registrering og rapportering vil komme til kontaktpersonen/kursansvarliges e.postadresse.