Studieforbundets medlemsorganisasjoner mottar voksenopplæringstilskudd, når kurs rapporteres til studieforbundet næring og samfunn.

Har du spørsmål?  Trenger du hjelp? Send e.post til post@naeringogsamfunn.no

Alle 2023-kurs rapporteres i Nye KursAdmin. 

Medlemsorganisasjonens kurs kan rapporteres til Studieforbundet næring og samfunn, og motta voksenopplæringstilskudd.

Organisasjonen må være medlem av Studieforbundet næring og samfunn , og være arrangør av kurset.

Kurs kan arrangeres som fysiske kurs eller som digitale kurs, eller som en kombinasjon av disse. Ved hel eller delvis bruk av digitale kurs skal alle deltakere og kursleder delta samtidig. Det skal stå i studieplanen vise hvilken undervisningsform som benyttes.

  • Kurs kan holdes fra 4 timer,  og med 4 deltagere.
  • Kurset skal ha en kursleder, som har ansvaret for innholdet på kurset
  • Kurset skal offentliggjøres, og være åpent for alle.
  • Tilskuddet skal ikke benyttes til opplæring som gjennomføres på oppdrag fra offentlige eller private virksomheter. 

Tilskuddssatsene finner du her!

Hvilke krav gjelder for å rapportere til studieforbundet?

Trenger du tilgang til KursAdmin?

Få tilgang til Nye KursAdmin : Fyll inn opplysningene - mailen går direkte til post @naeringogsamfunn.no

Gi gjerne beskjed om lokale lag har endret navn, og/ eller er sammenslått – da kan «gamle» tilganger settes inaktiv.

Du vil få en automatisk generert mail, med passord. E.postadressen vil være brukernavnet. Du vil også få en mail fra studieforbundet med brukerveileding til KursAdmin.

Når du logger deg inn i Nye KursAdmin, blir du automatisk kursansvarlig på kurset.

Det er den som er registrert som kursansvarlig, som blir studieforbundets kontaktperson. Spørsmål som gjelder kurset, registrering og rapportering vil komme til kontaktpersonen/kursansvarliges e.postadresse.

Studieforbundets logo - synliggjør at kurset får voksenopplæringstilskudd.

Står studieforbundets navn eller logo på kursbeviset ,og på web?

Studieforbundet næring og samfunn mottar et statstilskudd, og har ansvar for å fordele dette til medlemsorganisasjonene som arrangerer kurs

Kursarrangør skal gi kursdeltakere en dokumentasjon på gjennomført kurs.

Dokumentasjonen skal minst inneholde

  • Kursdeltakerens navn
  • Innhold
  • Antall timer på kurset
  • Læringsmålene i kursets studieplan
  • Studieforbundets navn 

Her kan du laste ned studieforbundets logo!