Studieforbundet næring og samfunn mottar et statstilskudd, og har ansvaret for å fordele dette til medlemsorganisasjonene som arrangerer kurs

Kursarrangør skal gi kursdeltakere en dokumentasjon på gjennomført kurs.

Dokumentasjonen skal minst inneholde

  • Kursdeltakerens navn
  • Innhold
  • Antall timer på kurset
  • Læringsmålene i kursets studieplan
  • Studieforbundets navn 

Her finner du studieforbundets logo!