Rømåsen_400x262

Ønsker du kontakt med studieforbundet?

Har du spørsmål? Send e-post, så får du hjelp!

Her kan du sende e.post om ny tilgang, eller endring(er), til studieforbundets kurs-og administrasjonssystem KursAdmin. 

Trykk på denne linjen, og du får en brukerveiledning til KursAdmin.

Siste frist for rapportering av kurs arrangert i 2019, er 15.januar 2020.

Det er kursarrangørs ansvar å opplyse om at kurset får tilskudd fra studieforbundet næring og samfunn.

Arsmote

Årsmøte tirsdag 28.mai 2019

Tilgang til årsmøtepapirer sendes til medlemsorganisasjonene via e.post, 1 måned før årsmøtet. Har du ikke fått innkalling, gi oss beskjed! post@naeri...

Studieforbundet næring og samfunn

- har til formål å fremme arbeidet med folkeopplysning og voksnes læring, og i samarbeid med medlemsorganisasjonene arbeide for et godt opplæringstilb...