Vann, frosset

Tilskuddssatser for 2023

Tilskuddssatsen gjelder kurs som rapporteres innen 30.juni 2023.
Studieforbundets web

Hvilke krav gjelder for å rapportere kurs til studieforbundet?

Tilskuddet skal ikke benyttes til opplæring som gjennomføres på oppdrag fra offentlige eller private virksomheter. Forskrift om studieforbund godkj...
Avløysarjpg

Kursvirksomhet for avløsere kan motta voksenopplæringstilskudd

  Voksenopplæringsloven skal fremme livslang læring ved å legge til rette for organisert kursaktivitet, ved siden av det formelle utdanningssysteme...