Studieforbundets årsmøte gjennomføres digitalt, for at flest mulig av våre medlemsorganisasjoner skal få mulighet til å delta.

Årsmøtet i Studieforbundet næring og samfunn

Tid: Torsdag 23.mai 2024,  kl. 12.30 – 14.00.

Sted: Digitalt

Frister:
22.februar: Saker som ønskes behandlet; sendes styret minst 3 måneder før årsmøtet (jfr § 4).
23.april : Innkalling med sakliste sendes ut.