Lover og avtaler

Voksenopplæringsloven

Voksenopplæringsloven setter grensene for studieforbundets arbeid. Den regulererer voksenopplæringstilskuddet til studieforbundet, og på hvilken måte det kan brukes. Styret i Studieforbundet næring og samfun bestemmer hvor mye voksenopplæringstilskuddet skal være pr.kurs.

Utfyllende informasjon finnes i rundskriv F-19-09.