Kunnskapsdepartementet har informert om at studieforbundets medlemsorganisasjoner  fra 11.mai 2020,  kan åpne for kurs for kursdeltakere som må ha tilgang til det fysiske lærestedet for å kunne gjennomføre kurset, forutsatt at smittevernsbestemmelsene er ivaretatt. Det gjelder egne retningslinjer for jegerprøvekurs.

Kunnskapsdepartementet viser til at studieforbundene etter voksenopplæringsloven § 7 på visse vilkår og etter søknad, har rett til gratis bruk av undervisningslokaler ved utdanningsvirksomheter som er offentlig finansiert. I den situasjonen utdanningsvirksomheter står overfor i dag, legger Kunnskapsdepartementet til grunn at studieforbundene ikke kan påregne at slike lokaler kan stilles til disposisjon for kursvirksomhet. Dette fordi skoler og andre utdanningsinstitusjoner enten vil kunne være delvis stengt eller vil ha større behov for eget bruk eller kontroll for å kunne ha en smittevernfaglig forsvarlig drift.

Studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner fikk 27. mars 2020 midlertidig unntak slik at kurs kan arrangeres nettbasert. Videre ble det gitt unntak slik at kurs med minst fire timers varighet kunne medregnes i tilskuddsgrunnlaget. Unntakene gjelder midlertidig frem til 1. august 2020, men kan forlenges hvis dette er nødvendig.

Kunnskapsdepartementet anmoder studieforbundene om i størst mulig grad å legge til rette for at tilbud fortsatt kan skje via nett.

Tilskudd til nettbaserte utdanningstilbud

Utdanningsinstitusjoner kan søke om midler for å tilby digitale tilbud til arbeidsledige og permitterte.Kompetanse Norge og Diku lyser ut inntil 50 millioner kroner som kan distribueres raskt til nettbaserte utdanningstilbud. Les her!

 

Hold deg oppdatert :