Kursvirksomhet for avløsere 2020

Landbrukshelga

Studieforbundet næring og samfunn har sendt søknad om tilskudd til kursvirksomhet for avløsere 2020, til Landbruksdirektoratet.

Vi har fått beskjed om at søknaden vil bli behandlet sammen med de andre søknadene om KIL-midler/nasjonale tilretteleggingsmidler, etter planen i mars 2020.

 

Søknad om tilskudd til kursvirksomhet for avløsere 2020

Kursarrangør kan registrere søknad nå.  Søknaden vil bli behandlet når studieforbundet har fått svar på søknaden til Landbruksdirektoratet.

Det sendes beskjed til kursarrangører som har registrert søknad, når svaret kommer fra Landbruksdirektoratet.

Har du spørsmål angående tilskudd til kursvirksomhet for avløsere, trykk her - og  du kan sende en mail til studieforbundet næring og samfunn.

Studieforbundet sender eventuelle spørsmål angående registrerte/rapporterte søknader til den kontaktperson som er oppgitt av kursarrangør. Det er denne kontaktpersonenes e.postadresse som følger søknaden.

Det er kursarrangørs ansvar å gi beskjed om eventuelle endringer; som kontaktperson, e.postadresse, postadresse og bankkontonummer.

 

Søknad om tilskudd til kursvirksomhet for avløsere 2020 registreres før kurs gjennomføres i kalenderåret, og må få godkjenning i samme kalenderår.