Studieforbundet næring og samfunns vedtekter

Vedtekter endret 19.05.2022

Styreprotokoller

Studieforbundets medlemmer har tilgang til protokollene via egen link.