Tildelt reisestipend 2017

Hurtigruta

God tur!

 

 

 

Voksenopplæringsforbundets reisestipend for 2017 er tildelt Geir Tore Søreide fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Hordaland og Christine Andreassen, Norges Kvinne og Familieforbund. Studieforbundet næring gratulerer, og ønsker god tur!