Skjerm webinar

Hvilke krav gjelder for å rapportere kurs til studieforbundet?

Utdrag fra "Forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet"   Formålet med denne loven er å fremme livslang læring ved å legge ti...
Ball of fire

Tilskuddssatser for 2021

Kurs kan holdes fra 4 timer, og med 4 deltagere.  Kurset skal ha en kursleder, som har ansvaret for innholdet på kurset. Kurs kan gjennomføres d...
eplet-080807

Studiestatistikk i studieforbundet næring og samfunn

Voksenopplæringsforbundet ( Vofo)  har utviklet nye, interaktive statistikksider.