Studieforbundets web

Hvilke krav gjelder for å rapportere kurs til studieforbundet?

Tilskuddet skal ikke benyttes til opplæring som gjennomføres på oppdrag fra offentlige eller private virksomheter. Forskrift om studieforbund godkj...
Vann, frosset

Tilskuddssatser for 2022

Kurs som  ble avsluttet innen 30.juni 2022, får kr. 200 i tilskuddsats.