Rebekka Nøkling

Bli med på "Livslyst-webinar"!

 Tirsdag 27.september fra kl. 18 - 20. Påmeldingsfrist tirsdag 27.september kl. 15. Seminaret er gratis for studieforbundets medlemsorganisasjon...
Studieforbundets web

Hvilke krav gjelder for å rapportere kurs til studieforbundet?

Tilskuddet skal ikke benyttes til opplæring som gjennomføres på oppdrag fra offentlige eller private virksomheter. Forskrift om studieforbund godkj...
Vann, frosset

Tilskuddssatser for 2022

Her finner du høstens tilskuddssats!