Spor på isen

Digitalt årsmøte i studieforbundet næring og samfunn, torsdag 19.mai 2022

Studieforbundets årsmøte gjennomføres digitalt, for at flest mulig av våre medlemsorganisasjoner skal få mulighet til å delta.
Studieforbundets web

Hvilke krav gjelder for å rapportere kurs til studieforbundet?

Tilskuddet skal ikke benyttes til opplæring som gjennomføres på oppdrag fra offentlige eller private virksomheter. Forskrift om studieforbund godkj...
Vann, frosset

Tilskuddssatser for 2022

Studieforbundet øker opplæringstilskuddet for 1.halvår 2022. Gjelder kurs som avsluttes innen 30.juni 2022.