Oslo havn

Trenger du hjelp, eller har du et spørsmål? Send e.post til post@naeringogsamfunn.no

Siste frist for å rapportere kurs arrangert i 2021, er 15.januar 2022.

Stoler

Valgkomitéens viktige arbeid

  Gratis webinar for studieforbundets medlemsorganisasjoner, fordelt på to kvelder.
Kent Gudmundsen

Kompetanseforbundet = De fire studieforbundene under Kunnskapsdepartementet

Kent Gudmundsen er ansatt som generalsekretær.
Studieforbundets web

Hvilke krav gjelder for å rapportere kurs til studieforbundet?

Utdrag fra "Forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet"   Formålet med denne loven er å fremme livslang læring ved å legge ti...
Ball of fire

Tilskuddssatser for 2021

Kurs kan holdes fra 4 timer, og med 4 deltagere.  Kurset skal ha en kursleder, som har ansvaret for innholdet på kurset. Kurs kan gjennomføres d...